Smartlog v3 » Naturjournal
Opret egen blog | Næste blog »

Naturjournal

The Call of the Wild.

Nedfrosset juletræsmarked i et mildt efterår.

18. Oct 2014 05:33, Farmer

Oktober fortsætter tilsyneladende mild og våd så langt fremad en DMI-vejrudsigt rækker. Vi har slet ikke fået nordjyske regnmængder; men nok regn til at der ikke kan køres i markerne de næste dage.

Det sentsåede raps og hvede gror, så det snart ligner afgrøder sået til normal tid, og det rettidigt såede vinterraps nærmer sig faretruende højder.
Risikoen er klart til stede for, at rapsen begynder at strække vækstpunktet opad, så en eventuel hård frost kan gøre det af med den.

Nede i det polske løber driftslederen aldrig den risiko. Dernede vækstreguleres rapsen hvert år når den har 4 blade, og derved opnås en langt mere vinterfast afgrøde med stærkt nedsat risiko for frostskader.


Juletræerne er ved at være færdigmærkede. Det bliver spændende at læse reaktionerne fra branchen, når dette års pris- og kvalitetskollaps kommer ud i pressen.
At dømme efter opkøbernes opmærkning og priser er der tale om en halvering af afkastet i forhold til i fjor. Egentlig troede jeg at dette sammenbrud var kommet i fjor; men nu er det her for fuld skrue.

Heldigvis har jeg de seneste 7 år plantet langt færre træer end tidligere, idet jeg i samme årrække har fundet de plantede arealer alt for store i forhold til den afsætning, man kunne forvente.
Samtidig har jeg altid fulgt det regnskabsmæssige princip, at træerne ikke værdisættes inden de er solgt, så min lille produktion kan fortrinsvis se til fra sidelinien.

Andre store spillere i juletræsbranchen har grebet det regnskabsmæssigt og plantemæssigt anderledes an, og har udvidet og samtidig værdisat træerne i plantagerne i forhold til alder og forventet fremtidig salgsværdi. Det giver nogle svært oppumpede regnskabsresultater med voldsomme væksrater.
Det bliver spændende, hvad den kreative klasse -de store statsautoriserede revisionsfirmaer- evner at gøre ved deres kunders såkaldt retvisende regnskaber i en situation med stærkt vigende priser og hugprocenter.

Jeg vælger samme strategi som sidst priserne var i bund omkring 1999/2005. Jeg tager endnu 2-3 år uden nævneværdig plantning, og så skruer vi op for blusset når det ser sortest ud for branchen.

 

 

-og dér kom efterårsvejret.

14. Oct 2014 05:17, Farmer

Vi nåede at så de sidste forland efter rødsvinglen inden regnen kom. Vejromslaget var markant, og det regnfulde og mere normalt kølige vejr ser ud til at fortsætte nogle dage fremad.

Vi startede med at mærke juletræer op i går. Små træer under 1,5 meter er tilsyneladende næsten usælgelige til en pris der svarer til oparbejdningsomkostningerne. Mange har plantet tæt i de senere år, og det har givet et stort udbud af små træer. Heldigvis har vi holdt os til en mere traditionel planteafstand på ca. 1,10x1,10 meter, så det er blot at lade træerne stå, indtil de er over 1,50 meter høje.

Spændende bliver det, om prisfaldet på de små træer er en forløber for et priskollaps for juletræer generelt. Sidst markedet faldt fra hinanden omkring år 2000 var det også de små træer, som svigtede først.
Der er plantet uhyggeligt mange juletræer i Europa de senere år, og det kan være svært at se, hvorledes markedet skal kunne absorbere mængderne, med mindre at frostskader og anden dårligdom vil gøre kål på betydelige arealer.

Pløjer, sår og jager.

12. Oct 2014 06:48, Farmer

Det er stadig særdeles mildt efter årstiden; men modsat i fjor er jorden nu ved at være temmelig fugtig. Denne morgen ser det atter ud til, at det har kunnet betale sig at lade hånt om vejrudsigten fra DMI. Vi pløjede -trods truslen om regn denne morgen- et stykke op i går uden at så det.
Havde den lovede regn indfundet sig, ville vi ikke kunne have sået før efter flere dage; men nu ser det ud til, at vi kan starte når det lysner.

Det er sent på året at så; men det skal nu nok gå. Jordtemperaturen må stadig være relativ høj.
I den ene mark har der været spiseløg, og de er først for ganske nylig blevet samlet sammen, og den anden mark har ligget med rødsvingel til frø i to år.
Hvede efter græsfrø må ikke sås for tidligt, da man ellers let får angreb af græsfluens larve og smælderlarver, som æder de nyfremspirede hvedeplanter.
Ved sen såning satser vi på, at det når at blive så koldt inden fremspiring, at larverne er inaktive. Sentsået hvede kan sagtens fremspire selvom det har været nattefrost og ofte kommer den sentsåede hvede op, selvom jorden er dækket af sne.

Det er jo ikke arbejde det hele, så i fredags forsøgte vi os med en lille agerhønsejagt, som egentlig lykkedes ganske pænt.
Zini var med på et par af drevene. Ikke fordi hun skulle gøre nogen form for indsats, men blot for at give hende muligheden for at udvikle fornemmelsen for jagten og fremme hendes vildtbegær.

Hun forsøgte fint at følge med de andre hunde

og hun var hverken bange for skud eller for at tage det skudte vildt i munden

 

så det skal nok gå.

Hjemme arbejder hun mest med teori og det huslige.
Hun multitaster, idet hun på under 5 minutter evner at læse en hel landbrugsavis samtidig med, at hun ordner velduftende sokker fra snavsetøjskurven.

Så starter vi forfra.

7. Oct 2014 07:33, Farmer

I går blev der hentet ny hvalp på Ormstrup ved Bjerringbro.
Hvalpen havde haft særdeles gode opvækstvilkår hos den pensionerede skytte på stedet.

Hvalpen var egentlig afsat til anden side; men vedkommende stod pludselig med en ny jobbeskrivelse, som gav op til 200 rejsedage årligt, så det var ikke lige foreneligt med hvalpeopdræt.
Hvalpen er således 14 uger og har derfor allerede lidt grunddressur på plads.
Kommandoen "Sit" virker i al fald:

-og den er også lydig i forhold til fløjten, så der er da noget at bygge videre på.

Vigtigst af alt er at den ikke er nervøst anlagt og at næsen fungerer. Faktisk fik den stand for en fært oppe hos skytten, da den drønede rundt sammen med sin bror, som han selv vil beholde.

Nyerhvervelsen er en tæve som efter stambogen lyder navnet Zini.
Et lidt towligt navn.
Jægere er jo i regel fantasifulde folk, så mon ikke navnets lydform hurtigt får en L-lyd påhæftet, og så er det jo op til den enkelte at finde ud af, i hvilken ende af snoren den demente befinder sig, når vi forhåbentlig til næste sæson møder op på en masse jagter sammen.

Det skal nok blive spændende alt sammen.

 

Lopper og gæs.

29. Sep 2014 04:40, Farmer

Der har nu i flere år været arrangeret loppemarked her i landsbyen den sidste lørdag i september.
Jeg kan desværre ikke engagere mig i projektet, da disse sidste dage i september altid står i såningens tegn; men det er en stor fornøjelse at nyde en succes. For en succes er det, og det specielt når vejret er fint som det var i lørdags.

Det er svært at give et indtryk af hele dette leben og mylder. Der burdet have været taget et luftfoto af landsbyen i stedet. Der var folk, boder og biler overalt. Veje, gårdspladser, gadekær.

Jeg nåede da forbi i løbet af dagen. En af naboerne, som havde en stand ved gadekæret, havde fået en forespørgsel om et gevir fra en hjort, og spurgte mig, om jeg skulle have et gevir, jeg kunne undvære.
"Joh,mon ikke?". Jeg vil naturligvis ikke af med nogle trofæer jeg selv har nedlagt, men kom i tanke om, at jeg en gang i 1980érne fik nogle trofæer fra en afdød herregårdsskyttes familie. De blev dengang lagt op i et hjørne i det gamle pigekammer på loftet, så der måtte de jo være endnu.
Og et par minutter senere kunne naboen tilbyde denne halvskuffel-dåhjort til efterspørgeren:

25-30 års pulterkammerstøv sætter selvfølgelig sit præg, og den gammeldags måde at afsave næsebenet på er også lidt specielt; men det må da siges at være et rigtigt loppefund. Hjorten er nedlagt i perioden før 2. verdenskrig.
Prisen? Jah,den kender jeg ikke, for jeg havde lidt travlt, og der skal jo også være lidt spænding. Mon ikke vi deler rovet, når vi mødes igen.

Søndag morgen var jeg budt med på gåsetræk i Skovmarken. Smuk morgen; men gæssene trak ind fra øst, hvor de normalt kommer ind fra de lavvandede områder vest for marken, så i forhold til trækretningen sad jeg lidt forkert.
Længere henne lykkedes det dog at få 3 gæs på skudhold, så det blev egentlig en fin morgen -også rent udbyttemæssigt.Efter jagten nåede vi at få pløjet og sået forland i Toderupmarken, så nu er der blot 7 gode sådage tilbage før vi kan  melde tilsået. Jorden er bekvem efter årstiden, der er lidt regn på vejrudsigten midt i ugen, men ellers tørvejr, så det skal sagtens nå sig alt sammen.

 

Og ræven raskt...

23. Sep 2014 05:04, Farmer

For et par timer siden snuppede ræven en høne i hyldetræet ved hønsegården. Der har de ellers kunnet sidde i fred i et par uger, siden vi begyndte at lade dem gå frit i efterårshaven; men det er så tilsyneladende slut nu.

Når det bliver lyst må jeg se at få opsat det strømførende net, jeg har brugt ude ved fasanerne. Så må vi se om det kan give den fornødne respekt.

Egentlig er der ikke tid til hegning, for såningen har højeste prioritet i disse dage.
Vi fik 11 mm. i en tordenskylle i går morges kl. 4 med bulder og brag lige oppe over, så såplanen måtte ændres lidt i går.
Damhave lå ellers klar til såning; men regnen gjorde det overflødigt at køre derned. Nypløjet jord er helt umuligt at køre på efter regn. Det lykkedes at finde et andet stykke, hvor vi kunne pløje, og efter 3-4 timers tørvejr kunne vi begynde såningen. Det gik fornuftigt. Det er 2. års hvede efter rajgræs, så de gamle græstotter, som pløjes op hjælper med til at gøre jorden luftig og bekvem.

 

Hvad skulle vi gøre uden skraldemænd?

21. Sep 2014 06:46, Farmer

Området omkring Glavendrupstenen har fået en tiltrængt renovering, og i den anledning har der tilsyneladende været en sammenkomst med lokalpolitikere, pølser, vikingeslagsmål og det hele.
Fyns Stiftstidende var på pletten og rapporterer denne morgen fra begivenheden på www.fyens.dk :

"Renovationen har betydet, at runestenen har fået pigsten (brosten) omkring sig, så den undgår at få vand. Så har man flyttet grundlovsstenen, hvor der faktisk gemte sig en bronzealderhøj."

Sært, at man som journalist kan lave sådan en sprogfejl. -Og ville de fleste mon ikke starte 2. sætning med ligeledes/der ud over i stedet for så?

Nå pyt, det er småting. Det glædelige er, at Glavendrupstenen bliver passet og at området er tilgængeligt for besøgende.
Det er i den forbindelse lidt underligt, at det nærmest var en tilfældighed at historikeren Vedel-Simonsen i sin tid reddede stenen fra at blive slået til skærver.


Her på stedet har vi også renoveret sten. Flisfyrets tændbuesten var knækket efter flere års tro tjeneste, og en ny koster på nettet 1450,-. "Det var mange penge for et lille stykke beton." tænkte den gamle bonde,

http://www.vvs-eksperten.dk/index/baxi-multiheat-4-0-taendbuesten-p45172

så jeg forsøgte for et par dage siden med et stykke gasbeton. Anbefalingen kom fra fra Palle Bimands søn, som tilfældigt stod ved siden af mig ude på trælasten, da jeg klagede min nød over tændstenens sammenbrud.
Gasbetonpladen kostede 27,- og der er stadig det halve tilbage, så jeg kan lave en lidt mere korrekt vinklet udgave, hvis prototypen holder på den lidt længere bane.

Tændbuestenen skal nemlig blot sørge for, at temperaturen omkring selve afbrændingen er så tilpas høj, at gasserne brænder med, og det ser ud til at fungere, da asken er fin grå bortset fra et par håndfulde sorte trækul fra nattens pausefyring. De skal nok blive omsat med morgenens forbrug af varmt vand.


Mellemsverige t/r

20. Sep 2014 03:28, Farmer

Vi har i årevis haft en stående invitation til at komme til Mellemsverige og nyde det begyndende efterår hos et par af vore nære venner som har et hus oppe på grænsen mellem Dalarne og Värmland.
I år skulle det være, for vi er godt med i marken.
Det blev til et par herlige dage i strålende sol og op til 20 graders varme.

Det er svært at forestille sig hvilken fattigdom, som må have hersket, da man skulle vride føden ud af disse undseelige jordlodder fulde af sten og klipper.
Men smukt og herligt er det, når indkomsten ikke er afhængig af stedets ydeevne.

Herhjemme er vi stort set færdige med at så hvede efter de gode forfrugter, og i dag kan vi begynde at pløje de lovpligtige og latterlige mellemafgrøder om, så det gør vi med største glæde.

Der er så lidt gødningskraft tilbage i jorden, at den lovpligtige olieræddike, som blev sået ud i kornet 20. juli end ikke -her to måneder senere- er nået op i stubhøjde.
De eneste som har glæde af dette skrivebordstosseri med efter- og mellemafgrøder er firmaet som har solgt os frøet og Islamisk Stat, som antagelig har leveret dieselolien til at så det ud.

Jeg må se at få taget et par billeder af galskaben, når det lysner.

 

Morgenture.

13. Sep 2014 06:01, Farmer

DMI havde spået en god mulighed for at se nordlys den forgangne nat. Jeg har gået rundt i markerne i måneskinnet siden kl. 3:45, men det er kun blevet til månens lys. Det er antageligt for månelyst til at se nordlys, og samtidig hang der konstant en skystribe mod nord.
Sådan en morgentur har nu sin skønhed alligevel. Alting ser anderledes ud i månelyset og stilheden er total.
Hjemme i haven igen lyser geoginerne op. En af vore bekendte er vild med geoginer, og i forsommeren satte vi noget af hans overskudsproduktion i vores have. Det har vi ikke fortrudt.


Pløjningen og såningen skrider planmæssigt fremad. I går fik vi begyndt på Kirkemarken. Såsæden kom som lovet, og med lidt held bliver vi færdige med marken i dag.
I går morges pløjede jeg i Kroghen fra kl. 4:30 i den smukkeste morgentåge, med daggryet over engen og Kristians Skov. Morgenfarverne gennem tågen. Rådyrene, som kommer ud af mosen på sikker afstand af traktor og plov. Furerne, som senere damper i de første solstråler.
En september af denne type er svær at overgå.

I forgårs var jeg, af to unge jægere, inviteret på gåsejagt, og det lykkedes at få tre gæs på tasken.
Som silhuetter mod den orange morgenhimmel trak gæssene i hundredevis i det fjerne. Der var dog kun en enkelt flok på 10 gæs, som slog på stubmarken ved Ålekæret lige ved solopgang; men af dem lykkedes det at få de tre.
Gæssene kom ikke, så jeg kunne få skud; men det to øvrige jægere fik chancen og tog den. Det vigtigste var, at planen med at ligge skjult ved grøften lykkedes, herligt at de unge fik skud og at de to jægere kunne vente med at skyde, til gæssene var helt tæt på.

Så er det tid at så.

12. Sep 2014 04:24, Farmer

I går startede vi med at så hvede. Egentlig var det meningen at vi ville starte i Kirkemarken; men såsæden var ikke kommet fra foderstoffen i går morges, så vi startede med at pløje i Krogen i stedet.

Det meste af Krogen har tidligere været grusgrav. Derfor har jorden ikke helt samme struktur som de øvrige marker, og vi skal derfor helst have den mark sået inden efterårsregnen gør jorden blød.
Jordfugtigheden er på nuværende helt optimal, temperaturen høj efter årstiden og såbedet har næppe nogensinde været bedre.
Jeg er  derfor gået noget ned i udsædsmængde, og såede i går efter at nå et plantetal på ca. 200, hvor vi ofte udsår efter 250-275 planter på nuværende tidspunkt.
Det er sådan, at det optimale plantetal stiger, jo senere man sår. Sent sået vintersæd har ikke den samme tid til at buske sig, og der kan derfor ikke forventes så mange aks pr. plante fra sent sået korn.

Ud over den sparede udsæd nedsættes også risikoen for sneskimmel. Bliver kornet for tæt inden vinteren, angribes det let af sneskimmelsvampen, og dette kan være totalt ødelæggende for kornet med omsåning i foråret til følge.

Hvad vi sparede på udsæden brugte vi i går på spildtid og reparationer.
Pløjetraktorens liftarme er ved at være slidte, så der måtte ekstraordinære tiltag til, for at få tingene til at fungere.
Notgangen i den venstre liftarm var så slidt, at den kunne falde af, med det resultat, at hydrulikken kunne presse stemplet i midten af billedet oven ud:

Slid på dette sted er tilsyneladende ikke hverdagskost hos John Deer, og derfor kunne reservedele ikke forventes fremme før tidligst fredag eftermiddag.
Det kunne vi naturligvis ikke vente på i dette gode såvejr, så derfor blev der lavet en effektiv, ikke ikke særlig nydelig, lås af en stålbolt med tilhørende svejsning.
Det er just ikke et nyt verdenspatent eller en svendestykke i smedearbejde; men det virker!

Måske holder det i årevis, måske er det sket med herligheden om få timer. Det har dog holdt da til at pløje aftes, så måske......

Rådnende popler.

7. Sep 2014 07:38, Farmer

Popler lever stærkt og dør unge.
På afstand syner alt fryd og gammen i formiddagssolen:

Kommer man tættere på, ses svækkelserne og forfaldet dog tydeligt. Træerne hænger halvt knækkede ind mod hinanden og når man saver en stamme over, er den hul og rådden indvendig,

så de er livsfarlige at færdes ved i blæsevejr og må væk og skal fældes nu, medens der stadig er blade på.

 


Bladene vil suge saften ud af stammerne, så vi allerede i dette efterår kan få træet tørt nok til at det kan flises og bruges til opvarmning.

Vi kan så i vinterens løb spekulere over, hvor der kan plantes nye og naturmæssigt mere spændende hegn.
Disse popler i monokultur er ikke særlig naturskabende, og da de samtidig er af amerikansk herkomst og derfor ikke en hjemmehørende art, kan nye hegn med popler slet ikke plantes under læplantningsordningen. (Rettet 07.09.2014: Popler kan faktisk stadig indgå i læhegn; men kun som én art ud af flere i et blandet lævtræshegn.)

Da disse popler blev plantet for ca. 60 år siden, var målet at skabe hurtig og billig læ med et minimalt "forbrug" af agerjord.
I dag har læplantningen et langt bredere formål.
Der skal være noget for vildtet og for øjet samtidig med at man skal holde sig til hjemmehørende arter og helst danske provinienser og plante et bredt mix af arter i minimum tre rækkers bredde.
I dette tilfælde skal der også plantes i en anden retning, så hegnene passer bedre i forhold til såretningen.

Der er så stille på vor gård.

4. Sep 2014 04:37, Farmer

I går morges luftede jeg som sædvanlig Alma, gav hende noget at æde og skiftede hendes vand. Derefter gik hun op i kurven og jeg gik ind for at betale nogle regninger og læse aviser og blogs.
Da jeg ved femtiden igen var ude i gangen lå Alma og var død i sin kurv. Hen havde tilsyneladende ikke rørt et lem, men var blot sunket sammen.
Over and out!

Denne første morgen uden hund er uhyggelig stille.
Jeg har fundet nogle billeder frem fra hendes første rigtige jagttræning, da hun var 9 måneder gammel og apporterede hendes første agerhøne, som hun selv havde haft stand for.

Først standen:

Så frem mod fuglen:

og til sidst et par stolte smil til fotografen.

og en lille parade hjemme på græsset. Hun var ivrig efter at få agerhønen i munden igen; men Yngste holdt hende:

 

Yngste var hjemme i aftes for lige at se, hvor vi har gravet Alma ned. Jeg har valgt denne plads i marken, hvor hun fik sin første agerhøne. Med lidt held bliver hun til hvede næste sommer.

Trist, trist; men det er tid at finde en ny hvalp, og samtidig har jeg fået lovning på at måtte låne unghunden Hektor, en gammel dansk hønsehund på et år, til jagt i dette efterår.

For 22 år og 3 hunde siden havde jeg også mistet min hund i efteråret efter blot en uges sygdom, og havde en jagtsæson uden hund. Det var den kedeligste jagtsæson jeg kan mindes.
Uden hundearbejdet er jagten kun en brøkdel værd for mig. Nu skal Hektor få lov at få sin første jagtsæson med masser af fugle.

-Og så går min egen jagt efter en hvalp eller unghund ind. Det er en stor beslutning at vælge sin jagtmakker for de næste 10-12 år.

Midt i al hundevirak er vi for øvrigt blevet færdige med at så vinterraps i går. Det er sent i forhold til kalenderen; men det var varmt, som var det midt i august, og såbedet har aldrig været bedre.

Mere sensommer end efterår.

2. Sep 2014 05:50, Farmer

Årets andejagt startede i Skovmarken. Det blev kun til en enkelt gråand til os fire jægere denne morgen. Ænder var der mange af, men ikke på skudhold.
Morgenen var med den smukkeste solopgang:

 

-Og næppe havde jeg taget billedet, førend en ræv kom ud af rørskæret et stykke fra mig. Jeg havde god vind for ham, så det lykkedes at få listet kameraet ned i lommen og geværet op.
Ræven musede skråt i retning mod mig, og så blev sæsonens første vildtudbytte en ræv. Sært, som en jagt kan forme sig.

Hjemme kaldte hverdagen. Gyllevognen kom som aftalt 7:15, og så stod det på gyllekørsel til de sidste tre marker, hvor der skal være vinterraps.

 

Gyllen nedfældes direkte i jorden, og det er derfor ikke nødvendigt at være klar med ploven med det samme for at undgå lugtgener og fordampning af kvælstoffet. Det giver en fin ro på pløjearbejdet.

Egentlig er det, hvis man følger kalenderen, for sent at så vinterraps; men vejrudsigten for de næste to uger lover mere sommer end efterår, så vi tager chancen og sår 15 hektar mere. Det kan vel kaldes aktiv klimatilpasning, og så er vi foran køvenhawnerne igen.
De skal - i følge DR- bruge 25 år på at gøre byen klar til flere og større regnskyl ovenpå de 100 mm. i forgårs.

Rødsvinglen vokser godt til i det gode sensommervejr. Den har allerede været pudset af med skivehøster for en uge siden, og hvis den fortsætter med at vokse så kraftigt, når der at blive en gang wraphø inden vinteren.

 

 

Sensommer med såpause.

25. Aug 2014 05:22, Farmer

Det er tid for æbler og geoginer nu.
Det er som om sensommerens sollys mellem bygerne er skabt til de to arters farvespil, og byger har vi fået. Week-enden bød på hele 22 mm. regn ialt, så vinterrapssåningen har ligget næsten stille. Kun 6 hektar sandet jord er blevet sået mellem bygerne.

Æbletræet ved maskinhuset, som kom af en æblekern spiret i foråret 2006 er ved at vokse sig rigelig stort;

 

men det er rigtbærende, himmelsøgende,

 

og smagen i de små aflange æbler, som har det med at hænge i små klaser, er fortræffelig.

I foråret aflagde jeg besøg hos en af min svogers venner, som går meget op i georginer, og fik en pæn sæk nye sorter med hjem.
De kvitterer nu med et væld af farver og typer, som lyser op når de sorte bygeskyer sender mindelser om det kommende efterår ind over os.
Der gik selvfølgelig rod i navneskiltene for os da vi plantede dem; men det må være en charme ekstra.

 

Nogle af sorterne har vi haft tidligere; disse er nye beboere i haven:

 

Dyrehave/havedyr/dyr at have.

22. Aug 2014 04:30, Farmer

Når natten falder på og roen sænker sig, kommer dådyrene rigtig tæt på husene.
Det fik min kollega at føle forleden, da dådyrene brugte hans nyplantede træer og buske til at feje på. Dåhjorte er på denne årstid mod slutningen af perioden, hvor de fejer skindet af de nydannede gevirer, så denne hjort har nok lige ment at der skulle sluttes med manér i roser og frugttræer.

Der vil gå et par år ekstra inden der bliver blommer efter et sådant angreb:

Den skyldige havde dog efterladt sig spor bag maskinhuset. Hjortefoden kan ses på begge sider af hjulsporet. De frygter hverken huse eller maskiner:
I går afpudsede vi stubben, hvor der er udlagt rødsvingel til høst næste år. De lange stubbe skal høstes af, så der kan komme lys ned til rødsvingelplanternes vækstpunkter.
Derved dannes der her i efteråret den optimale mængde stængler til næste års avl.
På vej ud for at se til maskinstationens arbejde fik jeg øje på en rudel på 8 hjorte, som på afstand også var i gang med at overvære markarbejdet.

På et tidspunkt blev det dem dog for meget larm; men de var forbavsende rolige, indtil traktorpiloten steg ud for at checke et eller andet. så var det afsted over stok og sten.
Dyrene kan anes til venstre for elmasten:

Tags

Relaterede