Smartlog v3 » Naturjournal
Opret egen blog | Næste blog »

Naturjournal

The Call of the Wild.

-Og det gror stadig.

26. Oct 2016 06:07, Farmer

Efterårsvæksten vil i år ingen ende tage.
Græsfrøet må efter al sandsynlighed pudses af igen.
Rapsens efterårsvækst har været al for voldsom. Fremspiringen var tæt på 100 procent, og de mange planter tvinger hinanden op.
Det er stærkt uheldigt, for det medfører at vækstpunktet tvinges for højt over jorden hvilket igen giver større udvintringsrisiko, når væstpunktet ikke kan stå i læ af jordknoldene.

Sådan ser de fleste planter i den førstsåede rapsmark ud:
(Vækstpunktet er det punkt, hvorfra de nye blade vokser ud)

-Og her er en plante fra samme mark, som har haft plads nok. den breder sig i stedet for at vokse i højden og har vækstpunktet helt nede om jorden:

Vi må håbe, at vi får sne inden frosten sætter ind, ellers bliver der store udvintringsskader. Under alle omstændigheder kommer Nordeuropa til at lugte af rådden kål, når alle de vinterblade skal omsættes til foråret.

Hele vejen herfra til gården i Polen er vinterrapsmarkerne nemlig kraftige og med stor bladmasse. Blot er markerne i Tyskland og Polen bedre vækstregulerede. Det er nemlig muligt at styre vækstpunktet kemisk, så det bliver nede om jorden.
Herhjemme er vi blot noget tilbageholdende med anvendelse og dosering, da disse midler er belagt med afgifter. I år burde der dog være set stort på omkostningerne, så vi havde haft en anden vækstform på rapsen.

Egentlig burde dette blogindlæg være totalt spækket med fotos af et Polen i efterårsfarver; men tåge og dis lå begge dage som en dyne over landskaberne, så jeg må ty til et gammelt foto af en af gårdens smukke søer:

Lidt trist for det hold unge danske landbrugsskoleelever, som lagde vejen forbi gården. Fagligt var det ligegyldigt med vejret; men det giver et bedre indtryk af herlighederne, når sigtbarheden er mere end 25 meter, og jeg kan godt lide at vise gæster, at Polen er andet og mere end rygende skorstene og sodede bygninger.

Og regnen fortsætter et par dage endnu.

20. Oct 2016 03:33, Farmer

Vi blev færdige med at så vinterhvede i forgårs hen under aften, og så har det ellers regnet siden.

Der burde sprøjtes mod lus i den førstsåede hvede; men der kan ikke køres i de våde marker, så det er blot at blive siddende på hænderne og håbe, at lusene ikke har virussygdommen havrerødsot med sig i betydende omfang.

Rapsen har nydt godt af den milde september og er visse steder rigelig høj. Det er skadeligt for overvintringsevnen, hvis vækstpunktet ved rodbasis begynder at strække sig, og det er sket mange steder i år. Vores egen raps er sået ret sent og er knapt så kraftig, men væksten fortsætter frem til nattefrosten, og frost er der ikke at øjne i nogen vejrudsigter.

Den raps der blev sået så sent som d. 7. september klarer sig fint og nærmer sig den ideelle størrelse for overvintring.
Det burde ikke kunne lade sig gøre at få held med at så på det sene tidspunkt; men vejret og såbedet var ideelt, såsæden havde vi på lager og forholdet mellem korn- og rapspriser har hele efteråret ligget til rapsens fordel, så vi tog chancen.
I øjeblikket er raps ca. 2,4 gange dyrere end hvede. I grove træk vurderer jeg det sådan, at prisforhold over 2:1 trækker til rapsens fordel.

Sædskiftet skal naturligvis være i orden, og man kan ikke bare så raps hæmningsløst. Raps kan ikke uden risiko sås hyppigere end hvert 4. år.

Efterårets glæder.

15. Oct 2016 05:34, Farmer

Jagt og juletræer gør efteråret til at holde ud.
I denne uge har vejret dog været så tørt og ind imellem solrigt, at vi også har kunnet pløje og så.
Vi har fået sået hvede efter græsfrøet og overi en del 2.års-hvede.
Forfrugterne græs og hvede kvitterer ofte for sen såning.
Efter græsfrøet undgår vi angreb af græsfluelarver og fritfluelarver, hvis hveden først fremspirer efter den første nattefrost.
Sår man hvede efter hvede, bliver risikoen for svampesygdommene knækkefodsyge og goldfodsyge væsentlig nedsat ved sen såning.
Modsat giver den sene såning problemer, hvis vinteren sætter så tidligt ind, at hveden ikke når at fremspire; men den risiko er vist værd at løbe, når luft- og jordtemperaturerne er som i år.

Juletræerne begynder så småt at røre på sig. Vi skal læsse de første af de store træer d. 12 november, og så går der forhåbentlig løs derfra og frem til midten af december.

Jagtsæsonen er i gang, og hundene er ved at være i god træning.
Vi havde en lille markjagt hen over middag i går. Fint vejr til hundene og frisk vind til at give fuglene gode odds.
Det var svære fasaner og agerhøns, når de kom i rygvind i pæn højde.

Hundearbejdet var godt i går.

Her sidder 3 springerspaniels og venter. Det er faktisk et far-mor-barn-team af sikre apportører:

Efterafgrøderne er godt dække for agerhøns og fasaner samtidig med, at det er let at følge hundenes arbejde.
Her er Zini klar til næste opgave i Kirkemarkens olierædikke efter en ordentlig løbetur for at hente en anskudt agerhøne.
Hun er nærmest umulig at gøre træt og hun er ved at have erfaringen. Men, men, men.....
Der prelles stadig for meget, og er der fært af fugl, skal der virkelig tales med store bogstaver for at holde hende tilbage. Det er vildtbegæret og jagtiverens pris.

De gamle danske hønsehunde har i den grad forandret sig siden jeg fik min første hund af racen i 1982.
Mjølner hed hun, og hun GIK på jagt. Hun lod sig ikke rive med af en flyvsk fasan. Løb kun yderst sjældent, men gik med næsen i jorden og fandt alt det vildt, de andre hunde havde overset. Det havde også sine fordele.
Jeg sad forleden og rodede i arkivernes stabler af hæfter og fandt dette gamle billede at hende som toårig med komodeben og kropsform som en hjemmelavet rullepølse.
Alt det gik vi og snakkede om mellem to drev, og bemærkningen måtte jo komme:
"Jah, rolllerne må siges at være byttet noget om på de 35 år!"

 

 

På jagt i vort åbne landskab.

12. Oct 2016 06:46, Farmer

Al slags vejr er jagtvejr; men der er nu nogle vejrtyper, som er bedre til jagt end andre.
De seneste 3 jagtdage har stået i regnens og blæstens tegn. Vi har fået over 25 mm. i løbet af perioden, og valget var, om man skulle blive våd indefra ved at gå i regntøj, eller våd ude fra ved at gå i almindeligt jagtmondering. Jeg valgte det sidste. Det bliver til mange kilometer i løbet af en dag, og for mig er det rædselsfuldt at være lukket inde i et tæt regnsæt.

Vejret til trods er arbejdet med hunden en fornøjelse. Der er stadig noget prelleri, altså dette med at hun vil løbe efter vildtet, når hun har lettet det, som skal pilles af Zini; men hun er sikker i standen og apporteringen nu, og med sine 2 år er hun umulig at gøre træt. Det kunne være morsomt at have en GPS på hende, så man kunne aflæse, hvor mange kilometer det bliver til i løbet af en dag.

Jeg nåede lige at snuppe et billede af en stand ved hegnet mod grusgraven.

og et enkelt lige idet fuglen letter og Zini følger den med øjnene:

Ellers er nedenstående nok mere det rette stemningsbillede for markjagt. Ud over vidderne efter agerhøns og harer med næste truende byge lige i hælene:

Vi har ikke lyng og revling, men rødsvingel og vinterraps; dog er det dage som disse let at forstå, hvad der virkede dragende på Blicher og senere fik Aakjær til i 1915 sarkastisk at skrive om hedens tilplantning:
"Glæd dig Jylland. Du tabte en naturejendommelighed, du mistede dit urgamle særpræg og fik som erstatning 100.000 favne pindebrænde."

Nu er princippet her på bloggen, at der så vidt muligt ikke vises genkendelige billeder af personer; men der kunne under en pause i det tålelige vejr mandag formiddag være blevet taget et foto stemningsmæssigt helt lig P.S. Krøyers maleri fra en hare- og agerhønsejagt i det nordjyske for over 100 år siden:

 

Kartoffeltid.

6. Oct 2016 05:48, Farmer

Ugens første dage stod i Polens tegn.
Kartoflerne er ved at være i hus, og de har givet et rigtig pænt udbytte; vel det største udbytte i alle de år vi har haft kartofler dernede.
Nu er kartoflerne ikke vores, men dyrkes af en nabo, som har specialiseret sig i kartofler til friture.
Han har efterhånden så store kontrakter, at han ikke har plads til dem alle i sædskiftet og ej heller har den fornødne plads til opbevaring.
Ved at samarbejde får vi et forbedret sædskifte og en prima udnyttelse af den tidligere kostald på 1200 m2 samt, i gode år, en lejeindtægt af det tidligere siloanlæg også.
Regner det på præsten, så drypper det som bekendt på degnen.

Først optageren og ned i vognen:

 

Så en tur over sorteringen:

 

For at slutte på lageret. På nedenstående foto ses korttidslageret bygget over den tidligere ensilagesilo og en lejet telthal:

 

Rapsen står godt

og har dannet et godt rodnet:

Smertensbarnet i dette efterår er rødsvinglen, som er groet alt for godt til i det lune vejr.
Det lykkedes at finde en landmand med kødkvæg nogle kilometer væk, som kunne bruge græsset; men da han manglede 22 hektar havde han allerede vinterfoder nok til 1½ sæson. Ballerne står side om side i marken og skal væk inden de kvæler græsset under dem:

Vi fik lavet en aftale med samme kvægmand om at tage de sidste 22 hektar også mod at vi erholder omkostingerne i første omgang og han forpligter sig til at aftage og betale efterhånden som han får afsætning for foderet.
Bliver græsset ikke fjernet snarest, bliver der slet ingen frøsætning til kommende sæson, så vi har ikke noget valg.
Tænk, at det er et problem, at der er foder i overflod. Jeg har aldrig oplevet en efterårsvækst i rødsvingel som denne:

 

 

Da dagen i dag var stor.

1. Oct 2016 09:13, Farmer

1. oktober var tidligere årets store jagtdag.
Der var helt faste traditioner, som jeg var så heldig allerede som barn at blive en del af.
Stå ude på Spidsen i Kile Mose lidt før solopgang. Høre fasanerne flyve ned fra træerne og så drive frem mod Karls hus inden de nåede ud på de åbne marker.
Derefter haretramp og et ofte mislykket forsøg på at få en agerhøne eller to.

Nu er alle de jeg gik på jagt med dengang døde og borte.
Kile Mose driver vi først af sammen med naboen langt senere på året, og haretramp venter vi også med til senere på året, hvis vi overhovedet får trampet, for stadig færre sætter pris på haresteg, og hvorfor skyde, hvis ingen vil spise det.

Vi tager en lille formiddagstur efter agerhøns. Mest for at få hunden trænet lidt ekstra inden det rigtig går løs.
Jagtsæsonen er stille og roligt blevet skubbet frem til november, december og januar.

Katten på flydelaget.

27. Sep 2016 05:21, Farmer

Vi fik i går kørt gylle på et af vinterrapsstykkerne og på næste års rødsvingel.
Fine tørre forhold at køre gyllen i; men fordampningen er nok blevet lidt i overkanten.
Problemet er vejrudsigten. Da jeg onsdag i sidste uge bestilte maskinstationen til at komme mandag, skulle det begynde at regne mandag sidst på eftermiddagen, og så skulle vi ellers have over 10 mm. natten til tirsdag og regn de efterfølgende dage.
Ideelt for høj udnyttelse af gylle.
Nu er regnen skubbet frem til torsdag, hvis den overhovedet kommer.

Men hvorfor afbestilte jeg så ikke gyllen mandag og fik det rykket frem til onsdag?
Regelrytteriet er sådan skruet sammen, at det ikke er tilladt at give gylle til raps efter 1. oktober, og afbestiller man, kommer man naturligvis bag i køen igen.
Det er gylleudstyr til flere millioner, som møder op, og det er naturligvis booked til andre opgaver også. Risikoen for slet ikke at få kørt inden for tidsrammen ville være overhængende, så det er blot at køre, og så håbe på, at gyllen trods alt ret hurtigt trænger i jorden.


-Og så var der katten.
Vi har ikke haft katte i over en uge. Peter Kat lå for godt og vel en uge siden et par hundrede meter nede ad vejen og var kørt ihjel og den blå tævekat havde været væk i dagevis.

I går morges ventede jeg ved gylletanken på at maskinstationen skulle komme med gylleomrøreren.
Før gyllekørsel rører man med et overdimensioneret piskeris flydelag og bundfald op, så det er en homogen masse, man fordeler på marken. Det er som ved selskaber: Det kan ikke nytte noget, at enkelte gæster får alle bollerne og resten kun får suppe.

Det var knapt lyst; men efterhånden som det lysnede kunne jeg skimte en kat sidde på gyllens flydelag, som om få minutter skulle røres op. Det ville i ordets egenligste forstand trække tæppet væk under den. Noget måtte gøres.

Jeg fik den lokket hen til kanten og kunne se, at det var vores hunkat i en svært afmagret udgave. Der var næsten to meter ned til gyllen, så den havde ikke haft en chance for at komme op ved egen hjælp. Jeg fandt et gammelt bræt og sænkede ned; men det ville den ikke kravle op af, og tiden var efterhånden knap.
At skyde den var jo heller ikke helt ufarligt. Gylletankens betonkant ville med stor sikkerhed sende haglene lige retur i hovedet på mig selv.
Jeg tog skjorten af og holdt i det ene ærme, medens jeg sænkede det andet ned til katten. Efter et par forsøg lykkedes det:
Katten satte kløerne i ærmet og jeg kunne stille og roligt løfte den op.

Det var en svært sulten, tørstig og ildelugtende kat vi fik hjem; men det er utroligt, at den har kunnet overleve i dagevis nede i gasserne.
Der må højst være en fem til seks liv tilbage at gøre godt med.
Bortset fra foderstanden var det dog efter ganske få timer svært at se, at den var døden nær.

Eventuelle læsere kan glæde sig over, at nedenstående billede er uden tilhørende lugt:

 

Og der var lopper!

25. Sep 2016 04:47, Farmer

Det plejer at være solskin til byloppemarkedet; men det var vist det varmeste vejr i markedets historie, og det gav gæster.

Det var et mylder af mennesker

og biler

Mobilmosteriet kørte konstant

 

og der blev tappet omkring 2000 liter most.


Alt lige fra 15 kg æbler (som blev suppleret til 50 fra storkassen) til et helt billad fyldt til randen.

Her er bilen ved at blive fyldt igen:

Det gav ikke mindre end 315 liter most af æbler som ellers ville være blevet sendt en tur gennem græsslåmaskinen.

Der blev ved markedet meldt om godt salg blandt kræmmerne og fra øl- og pølsesalget, så mon ikke vores forsamlingshus, som hele overskuddet går til, fik en god hjælpende hånd til at klare en sæson mere?

Mobilmost http://mobilmost.dk/ er i al fald bestilt til at komme igen næste år på samme tid og sted.
De skulle videre mod Sjælland. På deres hjemmeside er der en turplan for resten af året, så har man æbler, som man vil snyde plæneklipper og råddenskab for at få glæden af, er der rig mulighed for en stor smagsoplevelse.

Det var spændende at opleve den sortsvariation, der stadig er at finde:
Filippa, Ingrid Marie, Aroma, Nonnetit, Belle de Boskop, Åkerø, Gråsten, James Greve Pederstrup og dertil flere for mig ukendte eller udefinerbare sorter.

 

 

Byloppemarked lige om hjørnet.

24. Sep 2016 04:08, Farmer

Om få timer går det løs med årets byloppemarked.
Hele aftenen er der gjort klar til det store rykind. Vejrudsigten er igen i år perfekt, så der kommer sikkert mange mennesker, og overskuddet går ubeskåret til bevarelse og drift af vores forsamlingshus.

 

Vores input til festlighederne er en aftale med Mobilmost om at de er på pladsen foran vores maskinhus og er klar til at koldpresse folks medbragte æbler.
Til eget forbrug står et par storkasser æbler klar til mostpresning.
Vi forbrugte i forgangne sæson 339 liter æblemost. Størsteparten er sat til livs her på stedet; men der er også endt en del most hos venner og bekendte.

Mindre kan også gøre det. Har man 50 kg æbler, kan man få mosten fra egne æbler med retur.
Æblerne må naturligvis ikke være rådne; men det er ikke noget problem, at der er tale om nedfaldsfrugt, da maskinen vasker frugten får presning.
Jeg har fået sponsoreret en eksta kasse Ingrid Marie-æbler fra den lokale æbleplantage,

http://www.ditlandkoeb.dk/egeby-frugtplantage/

så vi har lidt at spæde til med, hvis nogen knap skulle have fulde 50 kg æbler med af egen avl.

Det bliver spændende at få en masse god æblesnak og få givet lidt interesse videre om skønheden og det væld af smagvarianter som ligger gemt i de hundredevis af gamle og nyere æblesorter.

Har nogle af Jer nydt synet og smagen af et Ernst Trier-æble for nylig?Æbler er andet og mere end vandfyldte franske Golden Delicious i foliebakke og koncentratoptyndet tilbudsjuice.

Halløg.

22. Sep 2016 05:07, Farmer

Vejret er optimalt for såning. Jorden er blot så tør og hård at sliddelene på plovene nedslides på den halve tid af normalt. Særligt tørt er det efter løg, hvor løgplanterne har forbrugt vand indtil de løftet for 14 dage siden.
Alt foregår i en sky af støv. Når vi kører i rygvind er det blot at håbe på, at ploven går rigtigt i jorden, for det er umuligt at se den første fure fra førersædet.

For at forbedre sædskiftet bytter vi jord med en lokal løgproducent. Løgproducenten får løg i jord, hvor der ikke har været løg i mange år og vi får hvede efter løg, som er en god forfrugt.
Næste år finder vi et nyt stykke at bytte med, og således får vi løgene med rundt i sædskiftet uden selv at være løgavlere.

I fjor blev løgene først samlet sidst i oktober, og vi var således helt fremme ved d. 29. oktober inden vi såede det sidste stykke hvede efter løg.
Vinteren var mild og på det tidspunkt var efterårsregnen stilnet af, så det endte faktisk med at blive en af årets bedste hvedemarker. Men det var rent held.
Med det sene såtidspunkt kunne det ligeså godt have endt i det rene ingenting.

I år er løgene allerede samlede. Det giver mulighed for rettidig såning, og det skal udnyttes inden regnen kommer.
En løgmark er fuld af spor efter vogne og opsamlerudstyr, så hvis det sætter i med regn før pløjning vil vandet kunne løbe i sporene og give problemer i de lave dele af marken.

Derfor går det løs med næste løgstykke fra omkring middag, når vi er færdige med Bankerne. Bankerne er bærer deres navn med rette, og det er vigtigt at få de kuperede stykker sået medens jorden er tør og bekvem.Søndag med septembersol.

19. Sep 2016 05:57, Farmer

Efterårfarverne begynder så småt at melde sig. Nede i æbleplantagen, hvor jeg har lejet et stykke til juletræer, er gråstenerne ved at være klar, og det i helt overdådige mængder.

Juletræerne i plantagen har nu haft 3 vækstsæsoner oveni de 4 sæsoner de havde i planteskolen, og nu vil de frem:

De første to vækstsæsoner kan man slet ikke se at der er juletræer i stykket.
Vi sprøjter kvikgræsset væk; men de tokimbladede arter lader vi gro hen over træerne, så de står i skygge. Nu her i 3. sæson bliver der slået mellem træerne, så der kan komme lidt lys ind fra siderne, og fra næste år får de med protaltraktoren, for den øverste grenkrans i år bliver til den nederste grenkrans på det færdige juletræ. Alle de øvrige grene nedenunder vil blive pudset af for at give træet et bart stykke forneden til at sætte i juletræsfoden, så disse grenes form er helt underordnet.
Min teori er, at ukrudtspresset i de første år påvirker træet til at gro opad i stedet for at gro bredt. Og det er lige hvad vi ønser os. Ingen vil købe et juletræ som er 2 meter bredt og 1½ meter højt.

For at undgå bøvl med papirer og kontroller har jeg for et par år siden overladt mine to røde køer til en kollega, som har specialiseret sig i at afgræsse naturarealer.
Området de røde går i i år er normalt lidt sumpet; men det tørre efterår giver gode forhold i det ellers våde område, og vegetationen vælter op.
Sådan et par år i det fri uden at være i menneskehånd giver en noget mere sky adfærd end hvis dyrene hver vinter er på stald; men jeg kom dog så tæt på, at jeg fik et tåleligt foto, som vist nogenlunde giver indtrykket af afgræsningsforholdene. Der er nok at gå i gang med:

Ude af rammen.

18. Sep 2016 05:04, Farmer

Det er sært at sidde på hænderne, når vejret er såvejr helt uden sidestykke; men vi trækker den et par dage endnu. Et par småstykker ligger pløjet. Det er sandjord, som kun bliver bedre af at ligge og falde lidt sammen inden såning. Vi kører for alvor løs med såningen fra mandag. Vejrudsigten lover endnu en uge med tørt og ret varmt vejr efter årstiden.

Vel for at lave et eller andet med et stænk af fornuft i, havde jeg et par små gamle fotos ude af rammerne i går, da jeg kunne huske, at et af dem reelt var et postkort.

Motivet på postkortet er gadekæret med gården i baggrunden og den høje unge mand er Laurits, som var min mormors ældste bror, født 1888.

Nu til dags er det hele mere tilgroet, det halve af gadekæret blev fyldt op engang for over 80 år siden og man kan kun skimte taget på gården fra samme position; men der ligger -helt tilfældigt- et hold ænder på nøjagtig samme sted som for over 100 år siden:

-Og portoen er ikke steget -hvis man måler ud fra timeløn:

I 1907 var timelønnen, så vidt jeg har kunne finde den på nettet, 39 øre.
I følge Danmarks Statistik er timelønnen i dag gennemsnitligt 243 kr. og det koster 19 kr. for at få et brev frem fra dag til dag.

Min oldefar døde 5 år før billedet blev taget, så min oldemor var ikke Maren Andersen, men gårdmand Jørgen Andersens enke, og det vedblev hun at være frem til sin død i 1936.

Det andet foto er fra gavlen og uden årstalsangivelse og jeg ved ikke hvem der står ved gavlen.

Det er fra før 1925, for omkring den tid blev der installeret kakkelovn i havestuen, og derved kom den 3. skorsten på huset. Antageligt blev tegltaget lagt op ved samme lejlighed.
Et sted i arkivernes stabler af hæfter ligger der et brev fra samme Hans Larsen -min mormors fætter; http://farmer.smartlog.dk/friserdrengen--post118439 - som sendte ovenstående, hvori han skriver til Maren, at nu kan hun kalde sig Frue. (Den gamle remse: 1 skorsten: Kælling, 2 skorstene: Madamme, 3 Skorstene: Frue.)

Vi var lidt for sparsommelige med egetræet da vi murede gavlen om i 1986 og længen mod vejen er erstattet af en halvmur; men lidt er der da sket:

 

 

Solrig sensommer.

13. Sep 2016 06:47, Farmer

Rapsen i Kilemarken blev sået d. 7. september som planlagt, og i går d. 12. var rapsen fremspiret. Det er, som var det i august; men temperaturerne og jordens vandindhold er også, som var de midt på sommeren.
Gadekæret svinder dag for dag, som var det højsommertørke.
Vi har i september haft et stort antal dage med temperaturer på 25 grader og derover og kun ganske få regnvejrsdage.

Vi er færdige med at samle sten på al rapsen; men i modsætning til mange naboer er vi ikke begyndt på hvedesåningen endnu. Jeg frygter at hveden gror for kraftigt til inden vinteren, og at de høje temperaturer giver mange lus i hveden fra efteråret.
Det er ikke efterårslusenes direkte skader, som er problemet; men lusene har virussygdommen havrerødsot med sig, og den kan give store udbyttetab.

Kornpriserne er ikke i øjeblikket til de store meromkostninger, så vi venter med såningen.
Det skal så senere vise sig om det er viist eller tosset.

 

Jamen, så liiige et lille stykke mere da.

7. Sep 2016 05:37, Farmer

Det er lidt som at være til en middag, hvor maden er af udsøgt kvalitet:
Man snupper et stykke til, selvom man ved det kan give én problemer senere.

Såbedet er tæt på det perfekte til vinterraps.
Temperaturerne i luften og i jorden er så høje, at rapsen vi såede for 6 dage siden allerede er ved at spire frem. Vejrudsigten kan ikke blive bedre for rapsfremspiring de næste 10 dage.
Kun kalenderen viser, at tidspunktet for vinterrapssåning er forpasset.Vi lader hånt om kalenderen. Vi pløjer og sår Kilemarken i dag. Den var også sat til vinterraps i den oprindelige plan; men da høsten trak ud og marken er lidt tidkrævende i forhold til arealstørrelsen blev den droppet igen.

Samtidig var der en flok agerhøns, som holdt til i vårbygstubben. Det trak også i retning  at udskyde pløjningen; men jeg har nu to gange kørt marken igennem uden at se flokken, så de er nok flyttet til en af nabomarkerne, og raps er iøvrigt en udmærket afgrøde for agerhønsene i vinterperioden.

At der er tid til at pløje og så i dag skyldes også det milde vejr.
Vi skulle egentlig have leveret nogle læs flis til det lokale fjernvarmeværk; men da temperaturen er så høj, er deres forbrug mindre og leveringsplanen er derfor rykket 5-7 dage.

Det er lidt sært med Kiles 6,5 hektar ager.
Sammen med de tilhørende 3,5 hektar eng og mose var det mine bedsteforældres hele forretningsgrundlag og nu er det en mark vi lige snupper, hvis vi har en halv dag hvor vi ikke rigtig ved hvad vi skal lave.
Engene afgræsser naboerne vederlagsfrit blot for at holde tagrør og vidjebuske lidt i ave, driftsbygningerne har jeg for år tilbage revet ned for at komme Vorherres nedbrydningsfirma lidt i forkøbet og stuehuset er lejet ud for et, i forhold til kvadratmetrene, symbolsk beløb.
Om det hedder udvikling eller afvikling kan være svært at bedømme; men jagten er stadig god.

 

 

Ædt op.

4. Sep 2016 05:03, Farmer

Efter høst af vårbyggen ved stranden de første dage i august var der nogle dage -groft anskået- mere end 700 gæs på besøg.

I går skulle det prøves om der stadig kom gæs. Vi startede før solopgang med andetrækket.
Krikænderne kom for langt ude ved vandet; men det blev til 5 gråænder plus én som vi desværre ikke fandt.
Lige efter skuddet var der hunde på stedet; men de fandt den ikke, og kort efter var det så lyst, at gæssene kunne begynde at komme.

Vi kunne både se og høre gæssene ude på det lave vand i stranden; men de trak alle ind mod Holmene, og ikke en eneste flok søgte mod vores bygstub.
Det eneste der trak til i solopgangen var myggene. De var der i tusindvis.

Da gåsetrækket var opgivet gik vi med hundene langs vandkanten for at se, om det skulle lykkes at finde anden.
Det var en særdeles smuk morgen, og lyset var så stærkt, at det kneb for kameraets automatik at finde balancen.Til sidst troede jeg, at Zini havde fundet anden, for hun havde fast stand i sivkanten,

men det var blot en rørhøne, som fløj baskende ud af tagrørerne, da hun gik frem.
Den and forblev desværre ufundet til glæde for ræve eller ørne.

På vej hjem over stubben så vi årsagen til det manglende gåsetræk:
Alt spildkorn var ganske enkelt ædt. Ikke et aks og ikke en kerne var tilbage, når der ses bort fra de yderste 5-10 meter mod de levende hegn, hvor gæssene ikke tør komme af frygt for ræve og andet.
Kun tabte gåsefjer og -klatter, og det er egentlig logisk nok.

Jeg vuderede ved høst, at der lå ca. 150 kg. byg tilbage pr. hektar. Nogle aks var knækket om, og de tabes, når mejetærskeren klipper strået over. Samtidig var der en del grønskud i pletter, og de giver også lidt spild i halmen.

Med 150 kg. på ca. 15 ha. vil der ligge omkring 2 tons byg tilbage til gæs og ænder.
Jeg har engang vejet kornet fra kroen (udposningen på fugles spiserør) på en skudt gås. Der var tæt på 160 gr. i fuglen.

Med et dagligt behov på (0,160x700) 112 kg korn vil der have været føde til (2000:112) ca. 17 dage.
Kornet blev høstet for 26 dage siden, så vi kom lige præcis for sent til det store gåsetræk.

Takket være miraklet i Nørreby
https://www.fyens.dk/modules/mobile/article?articleid=3044653
var der lidt over kl. 8 friskt brød til kaffen, og 5 ænder er vel heller ikke så ringen endda, selvom næsen var sat op efter gæs.

Hvis alt går efter planen, prøver vi at så vinterraps tirsdag, selvom det er mindst en uge for sent. Så skal der nok blive gåsetræk, hvis vi får lidt vinter i dec./januar.
-Som dengang på Fandens Fødselsdag for to år siden, da vi fik 9 gæs på et morgentræk i bidende kulde.Drømmene lever over et jægermorgenbord.

 

 

 

Tags

Arkiv

Relaterede