Smartlog v3 » Naturjournal
Opret egen blog | Næste blog »

Naturjournal

The Call of the Wild.

Biprodukter og skråplan.

9. Oct 2015 06:07, Farmer

Dette ikke så meget tænkt som et indlæg om honning og den rigdom af frugt, som gør det umuligt at sætte frugthavens produktion til livs i løbet af sæsonen.

Mere lidt om det pudsige i, at især brugen af sojaskrå til dyrefoder i vide kredse opfattes negativt.
Mange opfatter verdens forbrug af sojaskrå til dyrefoder som en direkte årsag til regnskovsfældning og anden dårligdom, alt medens begrænsning af madspild -med rette- hyldes.

Brugen af sojaskrå og andre presserester fra produktionen af vegetabilske olier er ellers netop en måde at begrænse madspild på.

Hvis ikke dyrene udnyttede disse biprodukter, ville presseresten sandsynligvis ende som et miljøproblem i umiddelbar nærhed af oliepresserne eller få en tur ned ad floden sammen med produktionens øvrige efterladenskaber.

Olien ville under alle omstændigheder blive produceret.
Sojaolie er væsentligste fedtkilde og stegeolie for mia. af mennesker verden over. Hovedsagelig derfor er hele sojabønner alt for dyre til at blive brugt direkte til husdyr. Kun biproduktet -skråen- anvendes.

Soja er det mest kendte og udskældte biprodukt; men samme forhold gælder for produktionen af kokosolie, solsikkeolie, palmeolie og vores egen rapsolie.


Nogle olier anvendes også til erstatning for fossilt brændstof. Også denne anvendelse får ofte en bredside i debatten.

For mig at se, er brændstofanvendelsen blot anvendelse af solenergi.
Olien er skabt over vækstsæsonen af den sol, som har tilført planterne energi hen over vækstsæsonen og den energi med tilhørende indsamlede CO2 slipper man så løs igen efterfølgende vinter, når det er koldt i huset eller når man ønsker sig transporteret fra A til B.

I begge situationer undgår man at slippe fossilt hengemt CO2 løs.
Der bruges naturligvis også stadig en vis mængde fossilt brændstof til at fremstille sojabønnerne og rapsfrøene; men det er heller ikke CO2-neutralt og uden brug af kemi at producere og opføre en vindmølle eller et solcelleanlæg.
Der er også et betydeligt energifforbrug og en tilhørende kemisk indsats fra råolien hentes op til den ligger som traditionel dieselolie i VW-en, hvor man iøvrigt ikke liiige har styr på hvad der forbrændes og hvad der reelt slipper ud af røret.

Sært, så forskellige opfattelser der kan være af samme situation.

Stadig i bevægelse.

8. Oct 2015 05:42, Farmer

Det er gået godt med hvedesåningen den første uge af oktober. Vejret har været fortrinligt, og jorden er efterhånden ved at være tilpas tør igen efter første halvdel af septembers megen regn.

Her en af solnedgangene med tilhørende mågeklatter på bakspejlet efter dagens mange fuglebesøg:

Vi er så langt fremme med såningen nu, at vi kun har markerne med løg og blomkål tilbage at så hvede efter. Både kål og løg er på marken endnu, så der kan tidligst sås i starten af næste uge.
Vi dyrker ikke selv kål og løg, men bytter med naboer, som har disse afgrøder for at give et godt sædskifte.
Kål og løg må ikke dyrkes for ofte i samme mark, og samtidig er disse afgrøder glimrende forfrugter for hvede, så det er ren win-win, hvis altså vi kan nå at så hveden inden efterårets regn for alvor sætter ind.

Er markerne med kål og løg ikke ryddede, når jorden igen bliver tjenlig efter denne nats regn, sår vi nok et par stykker med hvede efter hvede, hvor der ellers var planlagt vårbyg. Det er svært at lade være med at udnytte det milde efterår.
Især er der en mark med dårligt fremspiret vinterraps, som det kunne være dejligt at få sået om her i efteråret.

Rødsvinglen er vokset så kraftigt til i efteråret, at det har været nødvendigt at lave wrapballer af det afpudsede materiale for ikke at dette skulle kvæle græsset.
Omkring 1500 kg. forvejret wraphø pr. hektar blev det til, så nu ligger der 85 stk. 600 kg. rundballer, som vi skal finde en køber til; men det skulle vel ikke være umuligt.

Forleden nåede vi at få gendrænet den lave del af Kroghen inden der dagen efter blev sået hvede igen. Marken blev drænet i 1989 efter endt grusgravning hos den forrige ejer; men jorden må have sat sig, så drænsslangerne ikke længere ligger med jævnt fald.
Det er snildt og skånsomt for jorden med drænsplov i stedet for opgravning.

På højtryk.

30. Sep 2015 03:42, Farmer

Det har de seneste dage været et fortrinligt såvejr. Jorden er godt nok stadig til den fugtige side; men når plovene er et døgns tid foran såmaskinen, når jorden at tørre så meget op i overfladen, at der bliver et ganske pænt såbed ud af det.

Efterårshøjtryk giver smukke dage, og når der så -som i forgårs- er en stor rød med tilhørende måneformørkelse til at starte morgensåningen med, er efterårsarbejdet en nydelse.

Når solen står op, ses de millioner af dugfyldte spind i furerne som var det rimfrost. Såmaskinen spolerer naturligvis hele herligheden, og giver muldfarven tilbage.

Solnedgangene er også en nydelse under et så kraftigt højtryk.
Sebastian og jeg pløjede rapsstub ned i aftes i den smukkeste solnedgang. Det er øjeblikket før det er nødvendigt at tænde arbejdslyset på traktorerne. Vi trækker den så længe som muligt, for traktorlyset ødelægger noget af aftenstemningen.

lidt senere er lys nødvendigt, og den forankørende traktor ses som en rystet lysplet:

Vi er ca. midvejs i vinterhvedesåningen, så det ligner mere og mere en normal situation, selvom vi var svært bagud i strarten grundet den megen nedbør i starten af september.

Denne morgen, her om lidt kl. 4, starter jeg ballet med at så forland i Dyrlægemarken.
Det passer ca. med, at jeg er færdig med dette, når de andre kommer kl. 7.
Der er altid lidt forskelligt at ordne i løbet af formiddagen, og så er der plads til en middagssøvn inden det går løs igen.
Vejrudsigten lover samme vejr frem til onsdag i næste uge, så vi fortsætter på højtryk.

Efter ni vækstsæsoner.

24. Sep 2015 04:31, Farmer

Da jeg i sin tid fyldte 50 fik jeg 50 forskellige sorter frugttræer og -buske til et læhegn i marken. Sorterne havde jeg selv valgt ud fra, at det primært skulle være gamle sorter, som ikke lige var at finde på ethvert gadehjørne.

Det var fra starten hensigten, at der skulle være tale om et markhegn, og ikke en filial af en urtehave. Træerne blev hegnede mod vildtet, der blev slået græs rundt om hvert træ de første 3 sæsoner; men ellers blev der intet gjort for træerne.
Nogle er selvfølgelig bukket under i kampen; men langt de fleste har overlevet og en stor del af dem bærer nu frugt.

Jeg var en tur rundt forleden for at nyde herlighederne lidt tættere end jeg gør til daglig.
Det er en af de bedste gaver, jeg nogensinde har fået.

Her er et lille billedudsnit af de 42 forskellige sorter, som har klaret sig indtil videre:

Måtte man byde på et Brændekildeæble?

-en smagsprøve på Høve Reinet?

Et Åbyæble, som trods sit blegtriste ydre er en stor smagsoplevelse.

 

Et Ernst Trier, som mest i farve og smag minder om et sent skovfogedæble.

 

Eller Fårenæserne, som synger på sidste vers i år, og er ved at blive rigeligt melede i smagen:

Vranja-kvæden bærer for første gang i så stort tal, at der kan laves noget af den. Det bliver spændende, hvad den kan tilbyde af smagsoplevelser.


Den grønne Reinet Claude-blomme har også båret rigt i år, og en af de sidste sukkerkugler med det undseelige udseende er ved at blive delt med en hveps.
Kommercielt vil denne kedeligt udseende frugt aldrig kunne hamle op med de æblestore lilla vandbeholdere, der udbydes som værende blommer.
Smagsmæssigt er de som ren gadeprostitution i forhold til Grøn Reine Claudes indre skønhed.

Det ved hvepsen og det ved jeg.Endnu en gang tak for gaven!

Blandt de udgåede tæller morellen Oksehjerte, Elmelundæblet, Cox Pomona, Hans Mathiesen-æble og Bornholmsk Kæmpe.

Med lidt held er der endnu et skarpt hjørne om et år og nogle måneder. Det kunne være morsomt at få efterplantet lidt.

 

 

Fremad går det.

21. Sep 2015 03:56, Farmer

Hvedesåningen skrider langsomt fremad trods byger, våd jord, en toppakning, en knækket plov og en generator.

-Sært, at det altid er når maskinerne bruges, at de går i stykker.
Vejret og den våde jord kan vi intet gøre ved. Toppakningen måtte værkstedet klare, ploven svejsede en nabo og generatoren kunne vi selv skifte.

Netværket har fungeret; men det er altid svært pressende, når ikke en eneste dag i løbet af en uge med 7 arbejdsdage har kunnet gennemføres efter planen.
Vi begynder at kunne mærke, at vi i denne sæson mangler de 8-10 dage uden arbejdspres i starten af september, som normalt lige giver lidt energi inden hvedesåningen.

Men det er luksusproblemer i forhold til de landmænd, som i denne week-end har høstet. Vi nåede torsdag aften en tur på Moesgaard Museum efter en tur i Sønderjylland for at købe en frontlæsser.
Hele vejen fra Kolding og nordpå stod der med jævne mellemrum uhøstede marker, som var helt musegrå af overmodenhed og halvt sunket sammen af samme årsag. Også her på egnen stod der en del korn tilbage på markerne før week-enden.
Jeg håber virkelig for disse kolleger, at de har fået avlen i hus lørdag/søndag, for allerede i dag ved middagstid er der lovet regn igen.

 

Alt for kontrollen.

18. Sep 2015 04:18, Farmer

I går kom der endelig gang i hvedesåningen; men det er da godt nok det vådeste såbed vi har haft i årevis.
For at det ikke skulle være løgn, blev vi stoppet af en ordentlig byge med 3 mm. nedbør allerede ved 5-tiden.


I går formiddags var jeg, i min egenskab af formand for vores lokale læplantningslaug, rundt med skovfogeden for at at tilse nogle hegn, som blev plantet i foråret 2014.

Der var dengang, og er sådan set stadigvæk, offentligt tilskud til kollektiv læplantning, og med tilskud følger naturligt nok kontrol.
Denne kontrol finder sted efter 3 vækstsæsoner og er offentlighedens garanti for, at man har fået, hvad man betalte for.
Det er således efter kommende vækstsæson, at kontrollen gennemføres.

Tidligere var det sådan, at man så på helheder. Var læhegnet i sund udvikling med et antal planter og en artsfordeling, som ville give et godt tæt hegn, var antallet af overlevende planter ikke det afgørende.
Der plantes på  1x1 meter, så langt de fleste skal fjernes over de første 10 vækstår alligevel.
Der var givet tilskud til et hegn. Var der ved kontrollen, og ville der fremadrettet være, et sundt varieret og velfungerende hegn?
Hvis ja: Fint. Hvis nej: Tilbagebetaling af tildelte støttekroner.


Fremover bliver kontrollen en talkontrol. Er der givet tilskud til f.eks. et hegn med 5000 planter, skal der være 5.000 levende planter at finde efter 3 sæsoner.
Det er helt som ved kontrol af andre ting: Væk med fornuften og ind med tal og tabeller.
Kan en opgørelsesmetode ikke passes ind i et regneark, er den uanvendelig.

Følgen: Der skal mange steder foretages efterplantning i hegn, som helt sikkert ville kunne klare sig uden denne ekstraomkostning. Langt de fleste af de planter, som nu efterplantes bliver alligevel kvalt i år 2 eller 3 af de indplantede små nye planters fremadstormende naboer.

Men nu kan enhver middelmådighed uden skyggen af forstand og fornuft kontrollere, når blot vedkommende kan tælle.
Fremadrettet opgøres kvantitet og ikke kvalitet.

Hvis så denne ændring gjorde, at f.eks. nogle af de dygtige slagteriarbejdere med få års skolegang, som sendes i arbejdsløshed grundet landets hastige afvikling slagtesvineproduktionen, kunne få et kontrollørjob i stedet, var der måske lidt mening med galskaben; men lur mig:
Der kommer med næsten statsgaranti en kontrollant med kanditatgrad og tilhørende arrogance.

Når en slagteriarbejder bliver arbejdsløs får han udleveret en kasse øl og en karton cigaretter med henvisning til en bænk i parken, hvor han kan bruge de næste 5-8 år på at begå selvmord med det udleverede samt opfølgende leveringer.
Når en middelmådig kandidat udklækkes efter 20-22 års skolegang opfindes en gerne samfundsskadelig, men for alt i verden letfattelig, kontrolfunktion som vedkommende kan varetage.

Loppemost.

14. Sep 2015 06:25, Farmer

Det var da godt, at vi blev færdige med at høste, for det har stort set ikke lavet andet end at regne lige siden.
Det nåede ikke at blive til noget med hvedesåningen; men det kan nu også være det samme, for mere end 30 mm. regn havde gjort overfladen i en nysået mark til noget af en prøvelse for kornet at sprire frem igennem.

Der loves fortsat regn, og første solskinsdag ser -i følge DMI- ud til at blive lørdag. Vi må håbe det ikke bliver så galt.

Regn eller ej. Lørdagen efter igen, d. 26, september, løber det årlige by-loppemarked af stablen; men den dag plejer nu at være lun og solrig.

https://www.facebook.com/groups/1448802652044275/?fref=tsDet er forhåbentlig lige midt i såtiden, så det er stærkt begrænset, hvad jeg kan byde ind med af hjælp.
Jeg har i stedet fået firmaet Mobilmost til at komme med deres mobile æblemosteri.Det er så planen, at man kan komme med egne æbler (50 kg. og op efter) og få sine egne æbler lavet til most. Mange har alligevel trailer eller varevogn med til loppekøbene, så den kan lige så godt fyldes med æbler hjemmefra.
Det har måske ikke direkte noget med loppeting fra lofterne at gøre; men det er dog også en måde at få noget i anvendelse, som ellers blot ville gå tabt.

Det bliver naturligvis lige så dyrt pr. liter, som hvis man købte plastik-æblemost på tilbud; men det er så sandelig også et helt andet produkt, og tilmed en gaveidé med sådan 3 liter most fra egen have.

Det bliver spændende, om det kan skabe øget interesse for at udnytte egen frugt og sætte fukus på det væld af smagsoplevelser, som de mange forskellige æblesorter giver.

 

Skal vi så så?

11. Sep 2015 04:45, Farmer

Det er sært og uretfærdigt som den forgangne vækstsæson har belønnet manglende rettidighed.

Det startede med, at de marker der blev sået med hvede og vinterbyg i første halvdel af september i fjor, som egentlig var helt efter lærebogen, blev ramt af havrerødsot med tilhørende udbyttenedgang eller i værste fald omsåning i foråret.

I foråret var det muligt at være ude med gødning rettidigt i slutningen af marts. Det gav i år en del lejesæd med tilhørende udbyttenedgang og bøvl.
Hvor det hele var forsinket og gødningen først blev givet i starten af april, var tendensen til lejesæd mindre.

Nu til slut havde høsten lidt af samme tendens. De sidste høstdage var langt bedre end de dage midt i høsten, hvor der blev høstet vådt korn mellem regnbygerne.
Men hvem har is i maven til at blive hjemme i solskin, når vejrudsigten lover regnbyger så langt øjet rækker?

Vi kunne egentlig starte med at pløje og så vinterhvede her fra morgenstunden.
Skal vi gøre det, eller skal vi holde en lidt lang week-end og derefter starte i næste uge i stedet?
Ingen kender næste sæson. Det er på en gang træls og charmerende.

 

 

 

I mål d. 9/9 kl 9 aften.

10. Sep 2015 06:09, Farmer

Trods et smadret kugleleje i indføringstromlen og en enkelt strømfejl nåede vi at få årets høst i hus i går.
Det har været en noget lang og drøj kamp; men den har været kampen værd.
Ikke at det har været rekordavl i nogen enkeltafgrøde; men udbyttet har ligget pænt højt i alle afgrøder og kvaliteten har været jævnt god hele vejen rundt.

Der er naturligvis en del som skal tørres; men det er der råd for, og hveden er ikke brødkvalitet med en proteinprocent helt nede mellem 8 og 9; men det kan ikke blive anderledes med de nugældende gødningsnormer, og så må kyllingefoderet blot have et ekstra stænk soyaskrå.

Avlen er i hus og det er god salgbar vare. Det er det vigtigste.

Kameraet nåede desværre heller ikke i går med i marken. Der kunne eller være blevet dejlige billeder af kornstøv i solnedgangen eller et billede af tre opgivende bondesjæle med et smadret kugleleje foran sig inden en montør viste sig og skiftede det hele på ingen tid.
Faglighed og godt værktøj.

Hjemme har killingen Kejser Wilhelm ikke fået navnet for ingenting. Den tror den ejer det hele og søger hele tiden at vinde nyt land.
Det er vist snart tiden, at den kommer hen til de unge mennesker, som for flere uger siden lagde billet ind på fræksakken.

Her er det Zini, som har måttet afgive territorium:

Det er vist på tide at få sat lidt mere tid af til hund og jagt.

Fødselsdagsfest i vinterrapsen.

9. Sep 2015 04:21, Farmer

Vejret er slået om til flotteste septembervejr med sol og let til frisk vind.
Lige det høstvejr vi har brug for til de sidste opgaver for mejetærskeren i år.

I forgårs høstede vi 5 hektar havre, som var sået meget sent i den mark, hvor vi brugte det tidlige forår til at få fjernet de gamle halvdøde popelhegn.

Jeg havde egentlig lovet Bageren, at han måtte få havrehalm til rygning af sin trelængede stråtægte; men jeg måtte meddele ham, at den megen regn havde gjort halmen så skør, at halmen efter mejetærskningen nærmest var blevet til pulver, og dermed uanvendelig til rygningshalm på et tag.
I stedet blev der taget et par sække halm fra til hans hjemmeproduktion af røgeost.
Nogle bruger havrehalm, andre brændenælder. Jeg skal ikke være dommer i den smagssag.
Så det blev røgeosthalm i stedet for rygningshalm.


I forgårs fik vi også høstet de sidste to stykker vinterraps. Det var stumper på hhv. 1 og 1½ hektar, som vi var kørt fra, da vi høstede stykkerne for en lille måneds tid siden. Det ene stykke var dengang bundløst efter 116 mm. regn på to dage, og det andet hjørne var for umodent dengang.
Ikke een skulpe var sprunget op, rapshalmen blev totalt pulveriseret allerede i indføringssneglen og frøet var nede på 7,5 procent vand.
Rapsen var sået d. 3. september i fjor, så det nåede at holde fødselsdag på marken.
Det betalte sig at have is i maven; men vi var vist de sidste, som vejede nyhøstet raps ind på oliemøllen i år.

Også i forgårs blev vi færdige med at så det nye høstårs vinterraps. Det er vist den seneste sådato for den art, vi nogensinde har præsteret. Vi må håbe på et langt og lunt efterår inden vinteren sætter ind. Ellers går den ikke.

I går gik det så løs på det ene af de 2 manglende hvedemarker hos min kollega, og det gik som smurt.
Også hvedehalmen var let at få igennem mejetærskeren, så vi snuppede 20 hektar i 2 stykker på 6½ time, selvom der i det ene stykke var en del lejesæd.

I dag er der chance for at slutte høsten 2015, om alt går vel. Der står 23 ha. hvede tilbage. Dagene er godt nok blevet kortere; men det burde ikke være noget problem, hvis maskineriet ellers vil fungere som det har gjort indtil videre.

Reflektioner over en mulig genplantning.

6. Sep 2015 04:45, Farmer

Der går ca. 10 år fra man planter et 4 år gammelt juletræ på 30 cm. til det sidste salgbare træ i plantningen er ude at køre.
Skal man have ordentlige 4-års træer at plante, skal disse bestilles et års tid før, så der er reelt et krav til egen krystalkugle på 11 år.

Efter jul skal vi i gang med at afrydde et -for mig- stort stykke på 5 hektar.
-Og hvad skal der så ske? Genplante eller ej?

Mit personnummer burde være nok til at standse enhver tanke om træer.
Når næste års nyplantede juletræer skal fældes har mine mere tryghedsøgende jævnaldrende i årevis nydt pensionisttilværelsens goder.

Og dertil: I det store udland plantes der i helt andre størrelsesordener.
Tæt på vores brug i det polske blev der i fjor plantet omkring 200 hektar i ét stykke. Samme ejerkreds af kapitalfonde og pensionspenge planter i år 240 hektar.
Den slags projekter findes i stort tal rundt om i Europa.

Der vil blive et enormt udbud af træer, primært styret af, at penge reelt ikke er noget værd i de kredse.
De har kapitalen til indkøbspris, og det er i øjeblikket ca. 0 procent i rente.

Læger, skolelærere, kleinsmede og andet godtfolk lever for størstedelen et liv uden at tage nogen større økonomisk risiko ud over parcelhuskøbs-niveau, arbejder i 35-40 år med fast indbetaling til pensionsfonde, og forventer et afkast, som kan sikre 25-30 års arbejdsfri alderdom på noget der minder om første klasse.

Det kan man ikke lade sig gøre med korte lavrisiko-obligationer, så pensionskasserne investerer i selskaber med langsigtede afkastningsmuligheder, hvor al afkast over o procent er fremgang.
Det er noget andet end den kassekreditrente, som tilbydes mindre erhvervsdrivende.

Størrelserne af disse udenlandske plantninger vil samtidig give yderst rationelle bedrifter, som vil kunne klare selv særdeles lave salgspriser, så isoleret set er der god mulighed for afkast til de investerende organisationer.

Og hvad med kvaliteten?
Tja, de færreste slutbrugere køber mere end 1-2 træer årligt. Det giver ikke den store mulighed for reel kvalitetsindsigt.

Det går nok som med leverpostejen: Stryhn vandt, og de små lokale delikate slagtermesteropskrifter er væk sammen med slagterforretningerne.
Det bliver storproducenterne, som sætter standarden for, hvordan et juletræ ser ud om 10 år.

Så der er vel ingen tvivl: Ud af det marked efterhånden som de plantede træer når salgsstørrelse, og så tænke tilbage på den tid, som gik godt.


Men det går nok modsat. Det er for fristende med alle de problemer forude.
Planterne må bestilles. Alderdommen må vente.
Vi tager sq nok en runde mere i manegen.

 

En hel uge med bygevejr.

4. Sep 2015 06:31, Farmer

I morgen er det en uge siden, at vi sidst havde mejetærskeren i gang.
Modsat vejrudsigten dengang, har der ikke været en eneste rigtig høstdag i de forgangne dage.
Vi har fået sået lidt vinterraps mellem bygerne, og maskinstationen har nedfældet gylle; men rapssåningen ligner mere et eksempel fra side 1 i fiasko-bogen end et stykke velgennemført markarbejde.

Som sidste fredag ser vejrudsigten for den kommende uge lovende ud.
Lad os håbe, at den holder.

Juletræerne skal have deres efterårsgødning i dag, hvis ellers træerne når at tørre.
Det er vigtigt, at nålene ikke er fugtige, så gødningskornene klæber sig fast, og derved kan lave svidninger inden de går i opløsning.
Nu er det ingen katastrofe, hvis vejret ikke arter sig for juletræerne i dag, så kommer der nok en anden dag i løbet af måneden. blot er det vigtigt, at træerne når at optage gødningen inden vinterdvalen sætter ind.

Jagt er det ikke blevet til siden 1. september. Det er svært at omstille sig til efterårsaktiviteter, så længe der står afgrøder at høste.

Tæt på mål.

1. Sep 2015 04:46, Farmer

Den 29. august blev der ophøstet her hos os selv; men vi mangler stadig ca. 1½ høstdag i vores lille maskinfællesskab.
Det resterende er to stykker sentsået havre og to pænt opretstående hvedemarker, så mon ikke det nok skal lykkes.

Vejrudsigten er lovende med højt sensommervejr de næste 10 dage. Nu får vi så at se, om det kommer til at holde.
Vi har i al fald brug for en god uge til at få sået vinterraps i. Jeg har på nuværende ikke sået noget som helst, og min kollega har blot nået en enkelt mark.  Det gav 14 mm. regn i går, og i løbet af natten gav et tordenvejr yderligere 8 mm., så der er vist ingen grund til at forsøge sig med pløjning eller anden form for jordbearbejdning i dag.

Raps regnes for rettidigt sået frem til omkring 25. august og vinterrapssåning i starten af september anses efter bogen for at være stærkt resikobetonet.
Vi løber nu risikoen, for alternativet er, at dette års sene høst får lov at påvirke sædskiftet helt frem til og med 2017.
Får vi ikke etableret en rapsmark, er der ingen forfrugt til hveden næste efterår, og så ryger hvedearealet ned på et helt uacceptabelt niveau i 2017.

Det skal nu nok gå. Jorden er vandmættet og lun, så der vil blive mulighed for hurtig fremspiring.
Anderledes er det ud i Polen. Her er de nu færdige med at så vinterrapsen; men det har været så tørt, at rapsen først nu, efter 9 mm. regn for 5 dage siden, er spiret frem.
Dernede er det stadig sommervarmt. Trods kun ca. 300 km afstand i luftlinje, var temperaturen midt på dagen 32 grader, medens der i aftes kl. 21 stadig var 28 grader.
Intet under, at vi får noget nedbør med de temperaturforskelle; men tænk, at det perfekte høstvejr blot har ligget lige på den anden side Østersøen.
I det polske har de end ikke haft tørreriet startet i år. Hvilken besparelse og lettelse!

-Og nu står jeg ved en af livets skilleveje:
Skal jeg tage på andetræk ved stranden eller skal jeg sætte mig om i Kroghen og vente på en dåhjort?
Jagten går ind på begge arter denne morgen, så den næste kop kaffe må afgøre det.

 

 

 

 

Det er ikke værd at skrive om....

29. Aug 2015 03:45, Farmer

... at gylle-traktoren på maskinstationen fik voldsomme maskinproblemer, og gyllenedfældningen, som var planlagt til torsdag, derfor stadig ikke er begyndt.
...at 28 mm. regn i forgårs iøvrigt ville have gjort det umuligt med gylle under alle omstændigheder.
...at regnen hidtil har forhindret bjærgning vårbyghalmen over rødsvingeludlægget.
...at den megen nedbør også har sat en stopper for fortsat høst, så de sidste 3-4 høstdage endnu er foran os.

Det er nok i stedet nødvendigt at fokusere på, at langt størstedelen af avlen er i hus.
Langt det meste korn, raps og græsfrø er allerede høstet tørt med god kvalitet og med rigtig pæne udbytter.

Egentlig havde jeg -ud fra årets sene modningstidspunkt- frygtet en langt mere problematisk høst. Nu er det så blot lige perioden med de sidste hvedemarker uhøstede samtidig med vinterrapssåningen, som driller.
Vi har haft meget lejesæd i år, og det har nedsat vores mejetærskerkapacitet meget.
Sorterne Nakskov og Dacanto har virkelig været seje at få igennem. Sorten Torp har derimod atter vist sig hurtig at høste. Små halmmængder og ingen lejesæd.
Det er 3. år jeg dyrker Torp, og den bliver min hovedsort igen næste år. I landsforsøgene ligger den også godt udbyttemæssigt og er samtidig sund.

http://www.sortinfo.dk/Oversigt.asp

Dagene er da heldigvis andet end venten på godt vejr og velkørende maskinstationstraktorer.
For en uges tid siden var der besøg fra Ukraine. Alexander, som var hos os tilbage i 2004 og 2005, var på kort visit.

Som sædvanlig havde han ting og sager med til os fra den lokale frodighed:

2 liter af egen rapsolie, 2 liter af faderens honning, afskallet boghvede, egen avl af melon, pærer og blommer samt solsikkekage i posen til højre.
Der smovses!
Men rosinerne fra Krim mangler denne gang, og der blev naturligvis talt en del om situationen, som for nogle er særdeles ubehagelig grænsende til det uudholdelige.

Aleksander er en overlever. Han driver nu 330 hektar af det fineste flade ukrainske agerjord øst for Kiev; dog ikke så østligt, at de krigslignende tilstande mærkes direkte.
Han var egentlig i DK for at bl.a. at finde en brugt firefuret vendeplov uden stenudløser. Jeg må se at finde en brugt og billig plov til ham inden han kommer forbi næste gang.
Så må vi håbe på bedre tider for området, selv om det er svært at se en fredelig fremtid lige om hjørnet.

Godt at vi i sin tid nåede at besøge familien inden urolighederne satte ind:

http://farmer.smartlog.dk/i-de-vilde-kv-der-dal--post148907

 

 

 

Vagtler i hveden.

26. Aug 2015 05:55, Farmer

Vi er blot 3-4 høstdage fra at være ophøstede. I går var vi lige ved at skulle starte, da en byge lukkede for høstmuligheden.
I forgårs og dagen før var der anderledes gang i den, og vi fik lagt et pænt stykke bag os.

Vi har kun havre og hvede uden lejesæd tilbage, så det tørrer ret hurtigt op. Hvede kan som hovedregel høstes 2. tørvejrsdag efter regn.
Førstedagen efter regn er det ofte muligt at høste havre, da den tørrer langt hurtigere end hvede, så mon ikke -med den nuværende vejrudsigt- fredag/lørdag er et godt bud på næste høstindsats?

Maskinstationen skulle efter planen nedfælde gylle fra torsdag morgen, hvorefter det går løs med vinterrapssåningen. Det er -efter bogen- for sent at så raps; men der må satses i et så sent år som i år.

Da vi forleden høstede hvede, så jeg vagtel 3 gange. Det er lidt pudsigt, at de små hønsefugle kan trække herop i sensommeren og endda nå at sætte et kuld unger på vingerne.

Vagtlernes ynglesæson starter i Nordafrika og Spanien i mart - april. Herefter går det slag i slag op gennem Europa med 3 – 4 kuld.
Når ungerne er et par uger gamle forlader hunnen kuldet og prøver at føre arten videre et nyt sted.
Men det er mest hanner, som kommer helt herop til DK. De er på konstant jagt efter hunner.
Finder hannen ikke en mage i løbet af nogle dage flytter den –måske flere hundrede kilometer- for at prøve lykken et nyt sted.
Er den så heldig at finde en mage holder den op med at lokke med sin sang og koncentrer sig om hunnen og parring. Når hunnen begynder at ruge flytter hannen til et nyt område og det hele gentager sig.
Man regner med, at der i Danmarks efterårsbestand er 5-7 hanner for hver hun, så der er bejlere nok.
Hannernes nattesang kan, hvis man har hørelsen i orden og ikke liiige vil bruge sine sensommernætter midt i en hvedemark, høres her:

http://www.fuglestemmer.dk/vagtel

 

Tags

Arkiv

Relaterede